Izgradnja objekta u sklopu kompleksa namijenjenog izradi proizvoda od masline, u Podgorici

izvor:podgorica.me/ANDU architects

Službi glavnog gradskog arhitekte predat je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje objekta od opšteg interesa koji će se naći u sklopu kompleksa namijenjenog izradi proizvoda od maslina, iza kojeg stoji arhitektonski studio ANDU architects. Kompleks će se naći na imanju-gazdinstvu koje pripada selu Srpska, u Podgorici. Planirana spratnost objekta je Po+P+1 a njegova ukupna površina iznosi 805m2.

izvor:podgorica.me/ANDU architects

U objektu su smješteni proizvodni pogon, magacini i administracija. Na predmetnoj parceli, pored zasada maslina, planirana je izgradnja još jednog objekta koji je planiran kao servisni objekat cjelokupnog gazdinstva, predviđen za smještanje mehanizacije alata i za uzgajanje domaćih životinja. Na susjednoj parceli, većim dijelom su formirani zasadi maslina, mediteranskog bilja i šipka.

izvor:podgorica.me/ANDU architects

U objektu A, prostorna distribucija sadržaja po spratovima organizovana je tako da prizemni dio sadrži prijem sa vagom, prostorije za pripremu i proizvodnju, čekaonu sa toaletom, magacin kao i garderobe sa toaletima. Na spratu objekta organizovane su prostorije za smještaj sezonskih radnika, kuhinja i trpezarija, kancelarija za ekonoma, toalet i ostava. Kako je istaknuto u tehničkoj dokumentaciji, usljed specifičnosti namjene prostora,planirana spratna visina prizemlja iznosi 4.5m dok prvi sprat ima visinu od 4m.

izvor:podgorica.me/ANDU architects

Na kamenom postamentu, formiran je sprat objekta čija fasada je materijalizovana u demit sistemu sa završnom obradom u bijeloj boji. Na objektu se primjećuje izvjesna igra volumena koja stvara utisak njegove prozračnosti i otvorenosti ka prirodi.

Crta Pročitajte još

  Poslovna zgrada u blizini osnovne škole Savo Pejanović, u Podgorici

  U planu izgradnja još jednog stambenog objekta u neposrednoj blizini CKZ Ribnica, u Podgorici

  Nova poslovna zgrada sa 4 stambene jedinice na Zabjelu

  Stambena zgrada u naselju Zagorič, Podgorica14.12.2023. Gradnja


# izgradnja # objekat # Podgorica

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!