U podgoričkom naselju Zagorič planirana izgradnja stambene zgrade

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

Službi glavne gradske arhitektice Podgorice, predat je zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje stambene zgrade u Zagoriču, iza kojeg stoji arhitektonski biro ČOVJEK I PROSTOR. Planirana spratnost zgrade je Su+Pr+2+Pk je a njena ukupna površina iznosi 1717m2.

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

Teren na parceli je u velikom nagibu , a visinske kote variraju od 64,01 mnv do 76,40 mnv. Na lokaciji postoje objekti koji će biti uklonjeni u skladu sa elaboratom o rušenju ,zbog svog dotrajalog stanja, pored toga što se ne uklapaju u novu koncepciju planiranog objekta.


Pristup objektu i parcelama je omogućen iz pravca dvije saobraćajnice ,a nagib na terenu je omogućio projektovanje objekta u polunivoima. Omogućen je olakšan pristup stanarima sa tri stambena ulaza i to iz suterena ,sa nivoa prvog i drugog sprata.

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

U zgradi je planirano ukupuno 20 stambenih jedinica, odnosno 14 jednosobnih i 6 dvosobnih stanova. Organizovani su po etažama tako da svaka sadrži po 4 jednosobna i 2 dvosobna stana, sa jedinom razlikom u organizaciji potkrovlja na kojem su predviđena 2 jednosobna stana.

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

Fasada je riješena kombinacjom demit fasade, sa završnom obradom u bijeloj boji, i kamenih obloga.

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

izvor:podgorica.me/ČOVJEK I PROSTOR

Crta Pročitajte još

  Stambena zgrada u naselju Zagorič, Podgorica

  Izgradnja dvospratne stambene zgrade uz magistralni put Podgorica-Cetinje

  Nova stambeno-poslovna zgrada u podgoričkom naselju Zagorič

  Izgradnja objekta u sklopu kompleksa namijenjenog izradi proizvoda od masline, u Podgorici23.01.2024. Gradnja


# izgradnja # izgradnja objekta # Podgorica # stambena zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!