Stambena zgrada u slojevima

Fotografija: EISENMAN ARCHITECTS

Za trokutastu lokaciju omeđenu neuglednim zgradama projekat pokušava stvoriti simboličnu savremenu stambenu zgradu sa dovoljnim brojem jedinica potrebnih za komercijalnu održivost, dok odgovara kontekstu, posebno susjednom javnom vrtu koji se nastavlja na predmetnu lokaciju. Ograničeni svijetlim visinama koje definišu lokalni propisi, projektanti: Eisenman ArchitectsDegli Esposti ArchitettiAZ Studio su osmislili seriju horizontalnih traka naslaganih s blagim pomacima koji stvaraju četiri različita sloja u zgradi od devet spratova.

Fotografija: Maurizio Montagna

Prva tri sprata čine osnovni sloj sličan istorijskoj urbanoj palati sa sedrenom oblogom i prozorskim otvorima slične veličine i umetnutim balkonima. Četvrti sprat, ili drugi sloj, je kao tradicionalni piano nobile - odmaknut je i od lica travertinske osnove i od mramorne površine iznad, a zastakljivanje je u kontrastu sa kamenim površinama. Treći sloj, peti i šesti sprat, artikulisan je emajliranim metalnim okvirima koji stvaraju horizontalnu traku koja se proteže duž fasade. Ovi okviri su postavljeni ispred zapadne strane zgrade, dok na istočnoj fasadi klešu masu građevine u rezbarskoj rešetki. 

Fotografija: Maurizio Montagna

Četvrti i najviši sloj, spratovi od sedme do devete etaže, ne predstavljaju horizontalni sloj, već po stepenastom profilu i nizu volumena su ansambl „urbanih vila“ sa velikim terasama za sadnju biljaka. Čitav ansambl različitih slojeva blago pomaknutih od centra stvara dinamičan efekat koji u kombinaciji sa tradicionalnim materijalima i prozorskim otvorima predstavlja projekat savremenog Milana.

Fotografija: Maurizio Montagna

S-forma zgrade određena je nizom studija i dijagrama koji pokazuju kako se ispunjavaju zahtjevi programa i zoniranja, a pritom uključuje klasicističku zgradu iz ranog 20. stoljeća zatečenu na lokaciji. Ova zgrada postaje dio etažnog vlasništva, kao i njen formalni ulaz sa javnom baštom na zapadu koja uranja u krivinu kondominijuma.

Fotografija: Marco de Bigontina

Fotografija: Marco de Bigontina

Fotografija: Marco de Bigontina

Fotografija: Marco de Bigontina

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Fotografija: Maurizio Montagna

Crta Pročitajte još

  Ne mora biti zgradurina

  Novo u starom

  Fleksibilno stanovanje (sloboda za korisnika)

  Tri nijanse otmenosti

  Arhitekte i investitori

  Mjesto za drvo

  U Teheranu se i ovako stanuje

  Metalna opna za dupleks stanove26.10.2021. Gradnja


# kolektivna stambena zgrada # stambeni blok # stan

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!