Metoda slijeganja za određivanje konzistencije betona

Metoda slijeganja betona predstavlja laboratorijsku metodu kojom se ispituje konzistencija svježeg betona. Ovaj test omogućava određivanje konzistencije i obradljivosti betona na veoma jednostavan način, u veoma kratkom roku. Nastao je 1922. godine i najupotrebljivaniji je test za određivanje konzistencije i obradljivosti betona. 

Konzistencija betona predstavlja osobinu svježeg betona koja utiče na njegovu ugradljivost i obradljivost. Ugradljivost i obradljivost betona određuju pokazatelji kao što su pokretljivost, krutost i povezanost svježe betonske smješe. Konzistencija betona može biti: 

 • Kruta konzistencija
 • Slabo plastična konzistencija
 • Plastična konzistencija
 • Tekuća konzistencija

Faktori koji utiču na rezultat ispitivanja slijeganja betona

 • Karakteristike materijala koje čine betonsku smješu: finoća agregata, odnos frakcija agregata, količina vlage i temperatura cementa, čistoća aregata...
 • Prisutnost aditiva: količina aditiva, kombinacija aditiva, interakcija između aditiva.
 • Zapremina vazdužnih pora u svježem betonu
 • Temperatura betona
 • Količina slobodne vode u betonu
 • Vrijeme koje je proteklo od spravljana betona

Instrumenti potrebni za ispitivanje slijeganja betona

 • Metalni kalup konusnog oblika - Abramsov konus
 • Nepropustna podloga u obliku ploče
 • Uređaj za mjerenje
 • Metalni štap za nabijanje betona

Postupak ispitivanja

 • Unutrašnju površinu konusnog kalupa je potrebno očistiti i nakvasiti vodom ili uljem i postaviti na ploču koja služi kao podloga.
 • Sa gornje strane se konus puni betonskom mješavinom. Punjenje se vrši u četiri sloja približno iste visine. Svaki sloj se pojedinačno nabija sa metalnim štapom. Prilikom punjenja konusa betonom on treba ostati nepomičan.
 • Nakon punjenja je potrebno ukloniti višak betona i zaravniti betona na gornjoj strani konusa
 • Kada je procedura punjenja betona završena, kalup se podiže i beton počinje sa slijeganjem
 • Nakon ovoga se na uređaju za mjerenje bilježi razlika između početne visine uzorka svježeg betona i visine uzorka nakon slijeganja

Ukoliko se utvrdi da je slijeganje manje od 10 mm, beton ima krutu konzistenciju i smatra se da ova metoda nije pogodna za ispitivanje. Ukoliko se beton naglo razlije i razlika između početne visine i visine nakon slijeganje iznosi više od 150 mm, tada se zaključuje da beton nema dovoljnu koheziju i smatra se da je tečan. Konzistencije betona se opisuje klasama slijeganje koje su date u tabeli. 

 

Klasa

Slijeganje betona u mm

S1

10 - 40

S2

50 - 90

S3

100 - 150

S4

160 - 210

S5

≥ 220

 

Crta Pročitajte još

  Vrste aditiva za beton

  Primjena vibratora za bolju kompaktnost betona

  Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

  Osobine betona

  Snižavanje temperature betona ledom

  Beton kao građevinski materijal13.12.2021. Gradnja


# abramsov konus # konzistencija betona # metoda slijeganja

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!