Vrste drveta koje se koriste u građevinarstvu

Drvo spada u grupu obnovljivih građevinskih materijala i ima veoma široku upotrebu. Koristi se u visokogradnji, niskogradnji kao i u industriji namještaja. Različite vrste drveta imaju različite fizičko-mehaničke karakteristike pa stoga i različitu namjenu. U nastavku navodimo vrste drveta koje se koriste u građevinarstvu. 


Smrča (čamovina)

Smreka je najpoznatiji evropski četinar koji je veoma prisutan u građevinarstvu i industriji namještaja. Tekstura joj je veoma izražena, laka je, meka, elastična, lako se obrađuje i nema izraženo skupljanje i vitoperenje. Pogodna je za bojanje i bajcovanje ali se teško polira. 

Jela (čamovina)

Jela može biti žuto-bijele do crveno-bijele boje. Po karakteristikama je slična smreki osim što se lako krivi i vitoperi. Meka je, lako se obrađuje s tim što se, za razliku od smreke, lako krivi i vitoperi. Takođe je pogodna za bojanje i bajcovanje ali se slabo polira. 

Hrast

Hrast je vrlo rasprostranjeno i cijenjeno srvo. Hrastovina je teška, tvrda, čvrsta i elastična. Postojana je na vlagi i malo se skuplja. Pogodna je za bojanje i bajcovanje. Naročito je cijenjen slavonski hrast. 

Bukva

Bukovina nakon sječe ima svijetlo žutu boju dok kasnije prelazi u crvenkasto-smeđu boju. Drvo je tvrdo, teško, prilično elastično i mnogo se skuplja i vitoperi. Lako se polira i bajcuje. Ukoliko je bukovo drvo izloženo čestim promjenama temperature, brzo propada. 

Bor

Iako ima više vrsta borova, najpoznatiji su bijeli i crni bor. Bor sadrži veliki procenat smole što mu daje prijatan miris. Tekstura mu je izražena, relativno je lako i meko mada je teže i tvrđe od jele i smreke. Kako sadrži veliki procenat smole, teže se obrađuje i teško se farba i polira. 

Ariš

Ariš je planinsko drvo koje ima vrlo lijepu crvenkasto-smeđu boju. Ima izrazitu teksturu, tvrdo je i teže od smreke, jele i bora. Stabilno je pri promjeni temperature, malo se skuplja i vitoperi. Zbog sadržaja smole se teško bajcuje i polira. 

Orah

Orah se od davnina upotrebljavao za izradu namještaja i drugih drvenih predmeta. Orahovina je tvrda, teška i elastična. Dobro osušeno drvo orahovine je veoma trajno. Suvo drvo se lako obrađuje i pogodno je za bajcovanje i poliranje. 

Jasen

Jasen je tvrdo, čvrsto, trajno, žilavo i veoma elastično drvo. Lako se obrađuje i pogodno je za bajcovanje i poliranje. Skupljanje i vitoperenje su srednje izraženi. 

Lipa

Drvo lipe je lako, meko, jednolično gusto, fino, elastično i žilavo. Lako se obrađuje u svim pravcima. Malo se vitoperi ali ima izraženo skupljanje. 

Javor

Javorovo drvo je sjajno, tvrdo, teško i žilavo. Pod dejstvom vlage ima malu trajnost. Skupljanje pri promjeni temperature je umjereno. Lako se polira i pogodno je za bajcovanje. 

Trešnja

Trešnjino drvo je vrlo tvrdo, žilavo i gusto. Boja je crvenkasto-žuta do crvenkasto-smeđa. Lako se obrađuje, bajcuje i polira pri čemu se ističe prirodna lijepa boja. Pri promjeni temperature ima izraženo skupljanje.

 

Crta Pročitajte još

  Lijepljeno lamelirano drvo

  Unakrsno lamelirano drvo (VIDEO)

  Drvo kao građevinski materijal

  Kako pravilno skladištiti drvnu građu

  Upotreba drvenih letvi u građevinarstvu

  Zaštita drveta od štetočina i spoljašnjih uticaja

  Ponovo upotrijebljena drvna građa09.02.2022. Gradnja


# drvna građa # drvo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!