Restauracija Arapske kule u Španiji

Prvobitno stanje kule

Arhitekte Alejandro Vírseda Aizpún, Ignacio Vila Almazán i José Ignacio Carnicero zajedno su sarađivali na projektu restauracije Arapske kule iz devetog vijeka, koja je smještena u neposrednoj blizini rijeke Sealices, na brdu u španskoj provinciji Gvadalahara. Kako bi povratile što vjerodostojniju sliku orginalnog izgleda siluete kule, arhitekte su se koristile kamenom sa obronka, koji se dalje obrađuje klesanjem po uzoru na izvorni rad.

Fotografija: Montse Zamorano

Projekat je, kako arhitekte ističu, uslovljen dvijema fundamentalnim stavkama. Prva je određena kontekstom. Konkretna lokacija kule omogućava samo otežan pristup pješacima (uz strmo brdo) što otežava transport materijala kao i njihovo postavljanje. Druga je ideološke prirode i podrazumijeva stav projektanata o arhitekturi i njenoj ulozi vjerodostojnog svjedoka i predstavnika ideja i sredstava vremena u kojima se gradi. Kako oni dalje objašnjavaju, arhitektura ne smije nazadovati i reporodukovati prevaziđenu prošlost već je mora transcendentirati.

Fotografija: Montse Zamorano

Stoga, nova arhitektura kule je materijalizovana u laganom materijalu, sa skoro pa neuhvatljivim prisustvom i predstavlja rezultat novih tehničkih napredaka koje je napravila industrija aluminijuma: kombinacija magnal aluminijuma, magnezijum i legura aluminijuma koji poboljšavaju svojstva snage i lakoće konvencionalnog modela.

Fotografija: Montse Zamorano

Prenamjena ove građevine u osmatračnicu zahtijevalo je obezbjeđivanje vanjske pristupne staze i vertikalnog jezgra unutra kojim bi se dolazilo do vrha. 

Fotografija: Montse Zamorano

Kako bi smanjili količine utrošenog materijala, arhitekte su pribjegavale konstrukcijskim sistemima sa zateznim siliama. Tako je gornji sprat konstruisan kao dušek sa oprugom, sa mrežom od kablova nerđajućeg čelika, prečnika 8mm, na koju je proširena aluminijumska mreža. Ispod gravitira stepenište sa aluminijumskim stepenicama, debljine 20mm, okačenim na tanke žice. Vanjska staza je zamišljena kao veliki luk sa rasponom od 13,5 m, koji se sastoji od ploče debljine 20 mm i dvožilnog užeta prečnika 20 mm. Organsko rješenje podupirača koji čine zaštitni kablovi pomažu u naglašavanju lakoće zapremine, kao i u integrisanju objekta u dato okruženje.

Fotografija: Montse Zamorano

Na ovakvom mjestu, posjetioci imaju priliku da svjedoče upadljivom i glasnom susretu, po svemu vrlo različitih vremena, koja u svojoj diskusiji kontrastnih senzacija lakoće i težine, stabilnosti i nestabilnosti, stvaraju arhitekturu koja transcendira kako prošlost tako i sadašnjost.

Fotografija: Montse Zamorano

Fotografija: Montse Zamorano

Fotografija: Montse Zamorano

Fotografija: Montse Zamorano

Crta Pročitajte još

  Kula sa tradicijom

  Obnova romaničke isposnice

  Klizište i obnova srednjovjekovnih zidina29.02.2024. Gradnja


# aluminijum # kula # kulturno nasljeđe # restauracija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!