Izgradnja novog stambenog kompleksa u Kotoru, po uzoru na tradiciju

izvor: kotor.me/ ING INVEST

U kotorskom naselju Kavač, planirana je izgradnja manjeg stambenog kompleksa-tipa naselja, koji će sadržati ukupno 16 objekata jednoporodičnog stanovanja male gustine, projektovanih od strane arhitektonskog biroa ING INVEST. Kompleks će se prostirati na dvije parcele, koje karakteriše teren u nagibu, površine 9 307m2 dok će ukupna površina objekata iznositi 1894m2.

izvor: kotor.me/ ING INVEST

Idejni koncept projekta, inspiraciju crpi iz arhetipskog naselja oblasti u kojoj će se naći. Analiza ovakvog tipičnog naselja i njegovih elemenata, predstavlja polaznu tačku projekta iz koje će se dalje razvijati buduća struktura naselja, uspostavljati odnosi između objekata, oblikovati volumetrija i koncipirati načini uređenja terena. Kako arhitekte ističu, za cilj nemaju potpuno oponašanje tradicionalnih formi već preuzimanje njihovih osnovnih principa građenja koje će dalje izložiti procesu adaptiranja savremenom dobu.

Prostorni prikaz arhetipskog naselja ove oblasti zaliva-Gornja Lastva

U organizaciji naselja, kao i kod oblikovanja kuća, arhitekte preuzimaju karakterisitike i prepoznatljive elemente arhetipskog naselja koje se ogledaju u vidu načina pozicioniranja objekata kao i uspostavljanju njihovih prostornih odnosa. Objekti se postavljaju na terasasto uređen teren koji prati nagib, odnosno izohipse, formirajući nepravilne parcele koje se prostiru na više nivoa. Kuće se najčešće pozicioniraju upravno ili parelelno izohipsama i između sebe se nadovezuju po dužini, zadržavajući širinu, što dovodi do formiranja kuća u nizu, sa istim krovom.

Organizacija naselja

Arhitekte su naselje formirale umnožavanjem 4 tipa kuća, kategorisane po spratnosti, koje kroz svoje svedene, kubične forme, pravougaone ili kvadratne osnove, oponašaju oblikovnost građevina arhetipskih naselja. Naselje koje je projektantima poslužilo kao osnova i inspiracija u oblikovanju jeste Gornja Lastva. Dinamičnost u strukturi naselja postiže se smjenjivanjem spratnosti od P do P+2, gdje se na pojedinim objektima može uočiti i kombinovana spratnost. Takođe, na ovim kućama, kao i na onim tradicionalnim, dolazi do umnožavanja otvora slične ili identične geometrije, uz uvećavanje dimenzija, kako bi se zadovoljili moderni standardi življenja. Krovovi su dvovodni bez atika, prekriveni kanalicom, dok oluka zamjenjuje okapnik.

Tipologija kuća po spratnosti: Prizemne kuće na lijevoj i kuće na dva nivoa na desnoj strani

Tipologija kuća po spratnosti: Trospratne kuće na lijevoj strani i kuće kombinovane spratnosti na desnoj strani

Takođe, kao i samo naselje, i njegove kuće su formirane postavljanjem, kombinovanjem i umnožavanjem modula površine od 50m2, usljed čega dolazi do pojačavanja utiska razigranosti u samoj strukturi naselja. 

Formiranje 4 tipa kuća kroz upotrebu modula od 50m2 i uvođenje dinamike u naselju, naizmjeničnim smjenjivanjem ovih tipologija

Što se tiče materijalizacije kuća, zidovi su planirani u blok opeci sa završnom obradom u malteru bež-sive boje, koja će biti rađena štuko tehnikom. Kao što je prethodno istaknuto, krovni pokrivač će biti od kanalice, različitih tonova oker, narandžaste i crvene boje što uveliko kontrastira mirnim i svedenim nijansama zidova. Oluci su planirani u tonu koji je blizak fasadi, u cilju izbjegavanja njihovih isticanja kao i uokviravanja fasade.

izvor: kotor.me/ ING INVEST

Uređenje dvorišta je planirano u tri cjeline: prva cjelina jeste ulazni dio, na nivou ulice, s parking prostorom i prolazom za pješake; druga cjelina, uvijek na višoj visinskoj koti od saobraćajnice, predstavlja kuću sa terasama, bazenima i pripadajućom zelenom površinom i baštom; treća cjelina jeste dvorište pozicionirano iza kuće. Podzide su planirane od kamena i svedene su, kako arhitekte ističu, na one nužne, kako bi se smanjio vizuelni uticaj kompleksa na prirodni ambijent.

izvor: kotor.me/ ING INVEST

Kako se projektom nije težilo iskorištavanju svih maksimalnih kapaciteta, ostvarena je velika količina slobodnog prostora, usljed čege se stvara utisak naselja ušuškanog u šumi.

izvor: kotor.me/ ING INVEST

izvor: kotor.me/ ING INVEST

izvor: kotor.me/ ING INVEST

Crta Pročitajte još

  Odobreno idejno rješenje apartmanskog kompleksa u kotorskom naselju Kavač

  Kamena zgrada sa žardinjerama u Kotoru

  Stambeni i apartmanski objekat u Kotoru12.03.2024. Gradnja


# Kotor # kuća # kuća u nizu # naselje # tradicija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!